Program de editare fotocarte ”Swiss Photobook Concept”


Programul de editare fotocarte Swiss Photobook Concept are funcţii multiple, foarte uşor de utilizat. Dacă doriţi să vă familiarizaţi cu modul său de funcţionare, vă rugăm să pargurgeţi ghidul de utilizare de mai jos.

Încărcarea fotografiilor:
Sub meniul Fotografiile mele, funcţia de încărcare a fotografiilor serveşte la selectarea şi încărcarea fotografiilor dvs. Viteza de încărcare depinde de viteza conexiunii de internet şi de dimensiunea fotografiilor, astfel procesul poate dura mai mult timp (chiar şi 10-20 minute). La o serie de fotografii încărcate se pot adăuga altele şi mai târziu apăsând pe butonul Adaugă fotografii.
Programul de editare lucrează exclusiv cu fişiere *.jpg, nu acceptă alte formate. În cazul în care aveţi întrebări de ordin tehnic vă rugam să vă adresaţi la departamentul nostru de relaţii clienţi. Se poate întâmpla ca anumite programe de antivirus de pe calculatorul dvs. să interfereze cu procesul de încărcare a fotografiilor. În aceste cazuri banda care indică starea de încărcare va arăta o încărcare completă şi se va încheia imediat, dar încărcarea fotografiilor va continua. Dacă observaţi că programul dvs. antivirus împiedică încărcarea fotografiilor, vă rugăm ca pe durata acestui proces să îl dezactivaţi sau să îi modificaţi setările astfel încât să nu blocheze transferul de date. Despre riscurile dezactivării programului antivirus vă rugăm să vă interesaţi la producătorii acestuia.

Cum se începe editarea fotocărţii?
Editarea fotocărţii se începe apăsând pe butonul Editare. Pentru început se alege mărimea fotocărţii, după care se aşteaptă încărcarea programului. Fotografiile încărcate de dvs. se află în lista din partea stângă.

- Coperta:
Pentru inserarea fotografiei de pe copertă – apăsând pe butonul din stânga al mouseului – se dă click pe fotografia aleasă, după care, ţinând apăsat pe butonul mouseului se trage pe coperta faţă sau spate. Lăsând butonul mouseului , fotografia va fi introdusă în locul ales. În cazul în care doriţi să mutaţi fotografia, o puteţi face dând click pe imagine şi ţinând apăsat butonul mouseului.

Şirul de iconiţe situat deasupra fotografiei selectate şi puse în pagină cuprinde următoarele posibilităţi:
+: mărirea imaginii
-: micşorarea imaginii
C: rotirea imaginii (dacă o fotografie verticală este pe orizontală, atunci cu această funcţie se poate roti la poziţia corespunzătoare)
(): ajustarea mărimii (această funcţie ajustează imaginea astfel ca ea să umple toată suprafaţa, iar în cazul în care fotografia se măreşte prea mult funcţia va readuce fotografia la mărimea iniţială)

- Introducerea titlului:
Pe coperta faţă şi pe muchia fotocărţii se poate introduce text (pe copertă două rânduri, iar pe muchie un singur rând). Titlul se introduce în câmpurile desemnate existând posiblitatea de alegere a tipului de caractere şi a mărimii acestora, ba mai mult, titlului i se poate aplica un contur sau umbre. Atenţie! În timpul prelucrării fotocărţii, textul va arăta exact aşa cum îl vedeţi dvs. pe ecran. În cazul în care textul depăşeşte marginile paginii, acesta va arăta în mod identic şi pe fotocartea tipărită.

Editarea paginilor de interior:

- Aranjarea fotografiilor:

După terminarea editării coperţii, daţi click pe săgeata din dreapta şi începeţi editarea paginilor de interior. După întoarcerea paginii va apărea un meniu din care se poate alege şablonul de aranjare în pagină a fotografiilor pe care îl consideraţi potrivit pentru perechea de pagini respectivă. După alegerea şablonului, trageţi pe pagină fotografiile alese (exact ca în cazul coperţii). După umplerea celor două pagini, daţi click pe săgeata din dreapta pentru a continua editarea pe paginile următoare. Numărul minim de pagini este de 30 (15 perechi de pagini sau 15 coli), după editarea cărora comanda se poate încheia, dar, în funcţie de cerinţele dvs. numărul de pagini se poate suplimenta până la 60 (30 perechi de pagini sau 30 coli).

Atenţie! Dacă o anumită fotografie a fost deja utilizată, miniatura din lista de fotografii din stânga va deveni gri, dar aceasta este doar o atenţionare, imaginea se poate utiliza de mai multe ori.

- Atenţionare calitativă:

În cazul în care calitatea de tipar a fotografiei selectate este mult prea scăzută (sub 100 dpi), în timpul aranjării fotografiei în pagină va apărea o atenţionare. Dacă validaţi atenţionarea, atunci fotografia poate rămâne în locul ales, dar se recomandă schimbarea ei. O atenţionare similară va apărea atunci când o imagine se măreşte atât de mult încât calitatea de tipar scade şi ea sub standardele de calitate. Validând această atenţionare, se poate continua mărirea fotografiei, deşi se recomandă contrariul, adică micşorarea ei.

- Schimbarea sau ştergerea fotografiilor sau a paginilor editate:

Dacă doriţi să schimbaţi o fotografie pusă deja în pagină, trageţi cu mouse-ul o altă fotografie în locul acesteia. O fotografie pusă deja în pagină nu poate fi mutată direct în alt loc. Ea trebuie trasă din lista de fotografii. Dacă în timpul editării doriţi să schimbaţi şabonul de aranjare în pagină, daţi click pe noul şablon şi reîncepeţi editarea. După editarea minimului de 15 coli (30 de pagini), următoarele pagini se pot şterge, după preferinţe.

- Imaginea fotografiilor folosite de programul de editare al fotocărţii:

În vederea unei viteze de procesare mai mari, programul de editare generează o imagine micşorată a fotografiilor încărcate, de accea se poate întâmpla ca în timpul procesării pe un monitor mai mare fotografiile să apară cu pixeli. În cazul în care programul nu vă atenţionează că o anumită fotografie are o rezoluţie mult prea mică, atunci calitatea fotografiilor va fi corespunzătoare, deoarece laboratorul care va tipări paginile fotocărţii va utiliza fotografiile de rezoluţie bună încărcate de dvs. şi nu imaginile micşorate ale acestora pe care le foloseşte programul de editare.

- Adăugarea de text în cadrul fotografiilor:

În cadrul fotografiilor aranjate în paginile fotocărţii se poate insera text (pe un singur rând). Pentru aceasta daţi click pe butonul cu inscripţia T din şirul de iconiţe din partea de sus a fotografiei. După aceea introduceţi texul dorit în locul indicat din dreptunghiul apărut. Tot aici se poate seta fontul şi mărimea caracterelor, precum şi dacă doriţi încadrarea şi umbrirea acestora. Atenţie! Texul va apărea în fotocartea tipărită exact aşa cum apare pe ecran! Dacă textul trece de marginile paginii, porţiunea în plus nu se va tipări.

- Rotirea fotografiilor:

În cazul în care doriţi să rotiţi o anumită fotografie pusă în pagină, o puteţi face apăsnd be butonul corespunzător din şirul de iconiţe din partea de sus a fotografiilor.

- Întreruperea şi salvarea editării:

Apăsând pe butonul ”voi continua mai târziu” editarea fotocărţii se poate întrerupe şi continua mai târziu. Când doriţi continuarea editării, fotocartea începută se găseşte în meniul Fotocărţile mele, de unde se poate accesa oricând şi încheia.

- Încheierea editării şi lansarea comenzii:

După ce aţi editat minimul de 15 coli sau 30 de pagini, în partea stângă jos a ecranului apare butonul ”Am terminat editarea, doresc să lansez comanda”. Apăsând pe acest buton va începe procesul de lansare a comenzii. Ca prim pas veţi putea verifica dacă fotocartea editată corespunde cu ideile dvs. Pe pagina de lansare a comenzii veţi putea alege numărul de bucăţi comandate şi veţi introduce datele necesare pentru facturare.