Termeni şi condiţii de utilizareVă mulţumim că vizitaţi www. bestfotocarte.ro

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile de mai jos. Accesul şi utilizarea site-ului www. bestfotocarte.ro presupun implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii.

Informatii despre site:
Site-ul www. bestfotocarte.ro este proprietatea firmei SC Amintis Media SRL , cu sediul in Oradea, Str. Transilvaniei nr. 18, Bl. U2, înregistrată la Registrul Comertului cu numarul , C.I.F. 34957356.

Adrese de contact:
Oradea, Str. Transilvaniei nr. 18, Bl. U2, C.P. 410412
Tel: (+40) 359 179 495,
email: office@bestfotocarte.ro

Contul şi parola:
Vă rugăm să păstraţi confidenţialitatea parolei folosită pentru a accesa contul dvs. de utilizator şi să prevenţi accesul neautorizat la acesta. Sunteti pe deplin responsabil pentru toate activitatile, de raspundere si de daunele cauzate de incapacitatea Dvs. de a mentine confidentialitatea parolei. Sunteti de accord sa notificati imediat SC Amintis Media Srl de orice utilizare neautorizata a parolei dvs. sau orice incalcare a securitatii. Sunteti de asemenea de acord cu faptul ca SC Amintis Media Srl nu poate fi si nu va fi facută raspunzatoare pentru orice pierderi sau daune care rezulta din incapacitatea Dvs. de a pastra parola Dvs. sigura. Informaţiile furnizate la înregistrare pot fi modificate oricând de dvs. SC Amintis Media Srl îşi rezervă dreptul să refuze accesul pe site, să şteargă conturi de utilizator sau să refuze comenzi. Protecţia datelor personale Conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private in sectorul comunicării electronice, SC Amintis Media Srl are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnzaţi despre dvs. Scopul colectării datelor este furnizarea de bunuri şi servicii, încasarea contravalorii acestora şi trimiterea de buletine informative.
Sunteţi obligat să furnizaţi date cu caracter personal, acestea fiind necesare livrării produselor şi încasării contravalorii acestora. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a vă fi livrate produsele comandate. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor destinatari. Conform Legii nr. 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă la adresa info@bestfotocarte.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dvs. nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele despre dvs sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Notă: Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrearea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex. prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu este valabilă dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu. Orice persoană are dreptul de a se opune în mod gratuit şi fără nicio justificare la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

Limitarea resposabilităţii:
SC Amintis Media Srl nu poate fi făcută responsabilă pentru eventualele pagube apărute prin folosirea produselor achiziţionate prin intermediul acestui site.

Litigii:
Eventualele litigii apărute între utilizatorii acestui site şi SC Amintis Media Srl se vor rezolva de preferinţă pe cale amiabilă. În cazul în care conflictul nu se rezolvă pe această cale, acesta va fi soluţionat de instanţele de judecată române din Oradea.